Zálohování dat tachografu

Data z digitálních tachografů je nutné průběžně stahovat a archivovat.

Maximální časové úseky, ve kterých probíhala činnost řidiče, během nichž musí být data stahována nesmí přesáhnout dobu ...

  • 90 dnů, v případě dat z digitálního tachografu ve vozidle
  • 28 dnů, v případě dat z karty řidiče

Provádíme stahování dat z digitálních tachografů, která pak předáváme dopravcům k archivaci.

Bližší  informace na tel. 387 426 500, email. tachografy@automacar.cz

 
Nahoru