Zálohování dat DTCO

Data z digitálních tachografů je nutné průběžně stahovat a archivovat.

Maximální časové úseky, ve kterých probíhala činnost řidiče, během nichž musí být data stahována nesmí přesáhnout dobu ...

  • 90 dnů, v případě dat z digitálního tachografu ve vozidle
  • 28 dnů, v případě dat z karty řidiče

Cena pro vytvoření zálohy vašeho tachografu je 300Kč+DPH 21%

Provádíme stahování dat z digitálních tachografů, která pak předáváme dopravcům k archivaci.

Ceny jsou platné od 1.1.2023

Bližší  informace na tel. 387 426 500

 
Nahoru